Voor Stichting Duinbehoud maak ik filmpjes. 
Op diverse social media wordt een oproep gedaan om donateurs te werven. 'Stichting Duinbehoud beschermt onze kust. Samen met u: word nu donateur. www.duinbehoud.nl'
You may also like

Back to Top