Het Groene Strand is een project wat de komende jaren langs de kust van Nederland loopt met als doel de natuur terug te brengen op delen van het nederlandse strand. Stranden dragen bij aan de biodiversiteit in ons land. In het vloedmerk leven unieke plant- en diersoorten en vinden strandbroeders een plek om te broeden. Door het intensieve strandbeheer krijgt strandleven geen kans om zich te ontwikkelen. Dit willen we aanpakken door het huidige strandbeheer te veranderen, strandcommunities op te richten en rustplekken in te stellen voor vogels. 
Ik maakte onder andere informatie-panelen, in samenwerking met Buro Niv. De eerste panelen worden de komende weken geplaatst. De informatiepanelen zijn roterend: de ene kant vertelt het algemene verhaal over Het Groene Strand, de andere kant een plaatselijk verhaal: wat is hier te zien? Meer over Het Groene Strand: www.hetgroenestrand.nl. Na deze eerste panelen volgen er meer langs de kust van heel Nederland.

You may also like

Back to Top